Взривозащитен двигател от серия YBX3

  • Взривозащитен трифазен асинхронен двигател

    Взривозащитен трифазен асинхронен двигател

    Серия YBX3 Огнеустойчиви трифазни асинхронни двигатели

    Серия YBX3-EJ Огнеустойчиви трифазни асинхронни спирачни двигатели

    Серията YBX3 от пожароустойчиви трифазни асинхронни двигатели е специално проектиран двигател за използване в запалими и експлозивни места.Следва подробно описание на общия преглед, характеристиките, приложенията и обхвата на употреба на тази серия двигатели.