Серия YZPEJ повдигащи металургични спирачни двигатели с променлива честота

  • Трифазен асинхронен двигател с инверторен режим

    Трифазен асинхронен двигател с инверторен режим

    Трифазният асинхронен инверторен двигател от серия YZPEJ 2 е подходящ за работа в система за промяна на честотата и регулиране на скоростта, чиято мощност се доставя от честотен преобразувател.Тази нова серия от продукти, проектирани обединено в страната, може да се свърже с всички видове SPWM честотни преобразуватели и устройства за регулиране на скоростта и е оборудвана с отделен охлаждащ вентилатор, който осигурява добро охлаждане на двигателя при различна скорост.Те могат да се използват в машиностроителната, металургичната промишленост, текстила, печатането и боядисването, транспорта, химическата промишленост, мините и за регулиране на просмукването на вентилатори и помпи.